Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice

Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice
Monitorizăm activitatea ANI

Comisia Naţională de Integritate (CNI) are drept obiectiv implementarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică

//...

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat

Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC) a fost constituită în anul 2008 de șapte organizații ale societății civile: Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Asociația Presei Independente (API), Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM), Centrul de Promovare a Libertății de Exprimare și a Accesului la Informație (Acces-info), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

Scopul general al Inițiativei constă în promovarea principiului integrităţii persoanelor cu funcţii publice şi informarea alegătorilor despre problemele de integritate ale candidaților la alegerile parlamentare. Totodată, Inițiativa oferă suport subiecților electorali în monitorizarea prin metode de investigaţie jurnalistică a potențialilor candidați, în baza criteriilor de integritate elaborate de Inițiativă, prezentate public și transmise tuturor partidelor politice înscrise în Registrul partidelor politice din Republica Moldova. Adresările în acest sens ale partidelor și ale potențialilor candidați sunt examinate de Inițiativă în limita posibilităților sale. Constatările Inițiativei sunt facultative, iar deciziile finale privind promovarea candidaților revin, bineînțeles, subiecților electorali.

Organizaţiile fondatoare ale ICPC au realizat monitorizări ale candidaţilor la alegerile parlamentare din 2009, 2010 şi 2014.

În anul 2018, a fost constituită Inițiativa civică „Pentru un Parlamentul curat 2019” constituită de patru din cele șapte organizații ale societății civile (ADEP, API, CAPC și CIJM) și a fost lansată la  13 iulie 2018. Inițiativa își propune să monitorizeze candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XXI-a, în baza a patru criterii: integritatea în activitatea politică, integritatea în gestionarea averii și a intereselor personale, integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid, cazier judiciar. Alte informații  vedeți aici și aici.

Campania este susținută prin efortul logistic și uman al celor 7 organizații și financiar al Fundației Soros-Moldova (FSM).

 

Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”

logo-adeptMisiunea ADEPT constă în promovarea valorilor democratice şi sprijinirea participării active a cetăţenilor la viaţa publică.

Obiectivele de bază sunt: contribuirea la realizarea eficientă a strategiilor guvernamentale orientate spre dezvoltarea social-economică şi democratizarea Republicii Moldova; promovarea şi consolidarea instituţiilor şi procedurilor democratice; încurajarea şi facilitarea participării cetăţenilor la procesul decizional.

Web site: www.e-democracy.md

 

Asociația Presei Independente (API)

Asociaţia Presei Independente (API) este o asociaţie obştească, constituită pentru a susţine mijloacele de informare în masă neafiliate politic.

API a fost fondată de către reprezentanţii primelor ziare independente locale. Ideea constituirii API îi aparţine jurnalistei americane Judy Yablonky. Aflându-se într-o vizită de documentare în Moldova, ea le-a propus directorilor de instituţii media independente să se asocieze într-o organizaţie neguvernamentală pentru a se ajuta reciproc şi a-şi apăra drepturile. API a fost înregistrată oficial la Ministerul Justiţiei la 29 septembrie 1997, fiind prima asociaţie de acest fel din republică.

API este una din cele mai importante organizaţii mass-media din Moldova care promovează şi oferă asistenţă presei independente. API este apreciată pentru campaniile media în diferite domenii de interes public, acţiunile de advocacy pentru dezvoltarea mass-media, de apărare a libertăţii de exprimare, accesului la informaţie, de promovare a autoreglementării jurnalistice etc.

Web site: www.api.md

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)

Organizație obștească benevolă, republicană, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, care a fost creată în 2000.

Scopurile statutare ale CAPC sînt: contribuirea la reducerea nivelului corupției în țara pîna la un nivel, care nu ar afecta drepturile si libertățile cetățenilor; ridicarea nivelului conștientizării pericolului pe care-l prezintă fenomenul corupției pentru stat; studierea nivelului pătrunderii corupției în societate și stat; determinarea sferelor care au fost în cea mai mare măsura afectate de corupție; considerînd ca corupția are loc acolo unde nu exista transparență, ridicarea nivelului transparenței în activitatea instituțiilor statale și celor politice; considerînd ca organele unui stat democratic își desfășoară activitatea pe contul și în interesul societății, stabilirea unui control obștesc al societății asupra activității organelor statului.

Web site: www.capc.md

 

Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM)

Creat în anul 2003 de catre un grup de jurnalisti de investigatii si cateva organizatii media. Activitatea CIJM este îndreptată spre îmbunătăţirea calităţii jurnalismului de investigaţie în Republica Moldova, consolidarea breslei jurnaliştilor de investigaţie, promovarea libertatii de exprimare, liberului acces la documente şi informaţii de interes public şi acordarea de asistenţă juridică jurnaliştilor de investigaţie.

CIJM activează ca un centru de resurse pentru mass-media în general şi pentru jurnalişti în particular, oferind o amplă bază de date, contacte la nivel local şi naţional, precum şi multe alte informaţii utile în achetele ziaristice.

Echipa de jurnalişti a CIJM, independentă de resursele financiare locale, realizează, inclusiv în parteneriat cu jurnalişti locali şi străini, anchete jurnalistice, care sunt publicate şi difuzate de un număr mare de surse de informare, campanii media in probleme importante pentru societate si altele.

Web site: www.investigatii.md

 
Centrul de Promovare a Libertății de Exprimare și a Accesului la Informație (Acces-info)

Organizaţie nonguvernamentală, non-profit, non-politică şi independentă care are drept scop implementarea accesului la informaţie, libertăţii de exprimare, transparenţei instituţionale şi implicării publicului în luarea deciziilor.

Obiective:propagarea legislaţiei-cadru, a celor mai importante reglementări internaţionale în domeniul accesului la informaţie, libertăţii de exprimare şi a transparenţei decizionale; instruirea reprezentanţilor societăţii civile, funcţionarilor, jurnaliştilor, juriştilor etc.; sensibilizarea opiniei publice;monitorizarea implementării liberului acces la informaţie.

 

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)

Organizatie nonguvernamentala, care acorda asistență jurnaliștilor si instituțiilor media din RM. CJI iși vede misiunea in a sprijini jurnalismul profesionist și își propune să contribuie la afirmarea unei prese de calitate, independente si imparțiale.

Centrul pentru Jurnalism Independent a fost fondat în 1994, ca un proiect al Casei „Lumea Deschisă”. În 1998 devine organizație independentă. Din februarie 2000, CJI este membru al Retelei de profesionalizare a mass-media din Sud-Estul Europei (South East European Network for Professionalisation of the Media), din iunie 2001 - membru al International Freedom of Expression Exchange (IFEX), iar din aprilie 2002 – membru al Secretariatului Grupului de Lucru Media pentru RM care activeaza sub egida Media Task Force din cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Web Site: www.ijc.md

 

Fundației Soros-Moldova (FSM)

Organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, inființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, politici culturale, reforma judiciara, administrația publică și buna guvernare, societate civilă, sănătate publică, și integrare europeană. Campania "Cunoaște-ți candidatul!" este coordonată din partea FSM de către Programul Buna Guvernare.

Web site: www.soros.md

Top demnitari cu probleme

Iacob Stegărescu
Șef al Secției Construcții Telenești
Ilan Șor
Primar al orașului Orhei
Vasile Ozun
Primar al comunei Bogzești
Proiectul „www.moldovacurata.md - platformă on-line la tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice” este realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova
Copyright © 2013 Moldova Curată. Toate Drepturile rezervate.