Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice

Monitorizăm integritatea persoanelor cu funcţii publice
Monitorizăm activitatea ANI

Comisia Naţională de Integritate (CNI) are drept obiectiv implementarea mecanismului de verificare şi de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică

//...

Actual

Pentru cine votăm la alegeri? Principiile și valorile lui Marian Lupu

În preajma alegerilor, Ziarul NAȚIONAL a lansat un ciclu de articole de analiză semnate de Victor Ciobanu despre candidații la funcția de președinte. Inițiativa este parte a proiectului „Consolidarea statului de drept şi democratic: contribuţia societăţii civile” susţinut financiar de Ambasada Olandei prin Programul Fondului de Responsabilitate. Primul candidat analizat este…//...
(0) comentarii
2016-09-21 20:33
Distribuie:

Iniţiative de contracarare a spălării banilor publici

Iniţiative de contracarare a spălării banilor publici
Documentele naţionale şi internaţionale în domeniu atestă o îngrijorare vădită în legătură cu extinderea fenomenului de spălare a banilor şi cel al finanţării terorismului. Circulaţia capitalului, inclusiv fluxurile băneşti de origine suspectă, ia amploare. Sunt pe larg utilizate tehnologiile informaţionale alternative pentru transfer, care, în majoritatea cazurilor, privează de informaţie…//...
(0) comentarii
2015-01-17 09:55
Distribuie:

Prevederile legale referitoare la integritatea procurorilor moldoveni sunt confuze și controversate

Prevederile legale referitoare la integritatea procurorilor moldoveni sunt confuze și controversate
În Recomandarea 1604 (2003) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind rolul Procuraturii într-o societate democratică guvernată în baza principiului supremaţiei legii, a fost recunoscut rolul esenţial al procurorului în asigurarea securităţii şi libertăţii în societatea europeană prin: protecţia principiului supremaţiei legii; protecţia drepturilor şi libertăţilor contra infracţiunilor penale; asigurarea…//...
(0) comentarii
2014-12-10 12:55
Distribuie:

Republica Moldova, restantă la capitolul creării unui sistem funcțional de asigurare a integrității deputaților

Republica Moldova, restantă la capitolul creării unui sistem funcțional de asigurare a integrității deputaților
În anul 2015, în runda a IV-a de evaluare, Republica Moldova va fi evaluată de către Grupul de State contra Corupţiei (GRECO) în ce privește conformitatea cu standardele care asigură inclusiv integritatea parlamentarilor. Republica Moldova va trebui să aducă dovezi că are prevederi şi practici aplicabile deputaţilor în Parlament, referitoare…//...
(0) comentarii
2014-09-21 21:56
Distribuie:

Integritatea autorităţilor naţionale este o precondiţie a reuşitei în implementarea Acordului de Asociere

Integritatea autorităţilor naţionale este o precondiţie a reuşitei în implementarea Acordului de Asociere
Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, ratificat de Parlamentul de la Chişinău la 2 iulie 2014,  reprezintă un document complex, care vizează domenii esenţiale şi conţine prevederi importante referitoare la: - dialogul politic şi reformele; - cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate; - libertate, securitate…//...
(0) comentarii
2014-07-25 22:44
Distribuie:

Dispersarea competenţelor de testare a integrităţii profesionale a angajaților poliției este riscantă

Dispersarea competenţelor de testare a integrităţii profesionale a angajaților poliției este riscantă
Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a elaborat recent un proiect de lege pentru modificarea unui şir de acte legislative (Legea privind testarea integrităţii profesionale, Legea privind prevenirea şi combaterea corupţiei, Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie etc.) cu scopul de a înlătura…//...
(0) comentarii
2014-07-24 12:26
Distribuie:

Revenirea la reprezentarea în instanță de către alte persoane decât avocații contravine standardelor internaționale și jurisprudenței Curții Constituționale

Revenirea la reprezentarea în instanță de către alte persoane decât avocații contravine standardelor internaționale și jurisprudenței Curții Constituționale
Un grup de deputați a depus la Parlament un proiect de lege, cu titlu de iniţiativă legislativă, privind modificarea Codului de procedură civilă (numărul 147 din 10 aprilie 2014), al cărui scop este revenirea la practica existentă până în anul 2010, când dreptul de a reprezenta în instanță o persoană…//...
(0) comentarii
2014-05-20 16:22
Distribuie:

Primul an de activitate a CNI - factorii care au influențat (in)eficiența

Primul an de activitate a CNI - factorii care au influențat (in)eficiența
În anul 2013 Comisia Națională de Integritate (CNI) a recepționat 110 000 de declaraţii cu privire la venituri şi proprietate și declaraţii de interese personale. Dintre acestea, a verificat doar 3 000 de declaraţii, ceea ce constituie 3 % din totalul declaraţiilor recepţionate. Astfel, sînt de reţinut dificultăţile cu care…//...
(0) comentarii
2014-05-17 14:29
Distribuie:

Proiectul de lege care interzice funcționarilor publici să dețină proprietăți și conturi peste hotare limitează un drept constituțional

Proiectul de lege care interzice funcționarilor publici să dețină proprietăți  și conturi peste hotare limitează un drept constituțional
În Parlament, cu titlu de iniţiativă legislativă a deputatului Iurie Bolboceanu, a fost înregistrat un proiect de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 88 din 04.03.2013), prin care se pretinde eficientizarea procesului de declarare şi control al intereselor personale. Astfel, se propun modificări și completări la Legea…//...
(0) comentarii
2014-04-02 10:52
Distribuie:

Niciun minister nu a sesizat CNA cu privire la cazuri de corupţie raportate la liniile fierbinţi ale instituţiilor

Niciun minister nu a sesizat CNA cu privire la cazuri de corupţie raportate la liniile fierbinţi ale instituţiilor
Corupţia a constituit o preocupare permanentă pe plan intern, fapt care a impus autorităţile publice şi diverse grupuri sociale active să promoveze procese şi mecanisme de prevenire şi de combatere a fenomenului. Acestea au pornit de la declaraţii generale formulate în discursuri şi în alte intervenţii publice ale oficialilor de…//...
(0) comentarii
2014-03-05 10:12
Distribuie:

Este inacceptabil ca membrii CNI să aibă aceleași salarii ca membrii Curții de Conturi

Este inacceptabil ca membrii CNI să aibă aceleași salarii ca membrii Curții de Conturi
În Parlament, cu titlu de iniţiativă legislativă a unui deputat, a fost înregistrat un proiect de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, care vizează activitatea Comisiei Naţionale de Integritate (proiectul nr. 441 din 06.11.2013). Autorul proiectului, în Nota informativă, confirmă caracterul defectuos şi lacunar al cadrului legislativ privind…//...
(0) comentarii
2014-02-21 15:41
Distribuie:

Eficientizarea controlului intereselor, veniturilor şi proprietăţii agenţilor publici nu pare a fi o prioritate pentru Legislativ

Eficientizarea controlului intereselor, veniturilor şi proprietăţii agenţilor publici nu pare a fi o prioritate pentru Legislativ
Concluzie // CNI riscă să rateze realizarea misiunii sale instituţionale Funcţionalitatea unei autorităţi publice este asigurată prin două condiţii de bază - un cadru legal eficient şi resurse potrivite acordate acesteia. Printr-un cadru legal eficient în funcţionare înţelegem, mai cu seamă: competenţe şi drepturi oferite corespunzător; mecanism eficient de numire…//...
(0) comentarii
2013-12-23 17:06
Distribuie:

Pentru a-și spori integritatea deputații au nevoie de un Cod de etică

Pentru a-și spori integritatea deputații au nevoie de un Cod de etică
În accepţiunea generală, prin integritate se înţelege: însuşirea de a fi integru; cinste; probitate; incoruptibilitate. Această calitate este o condiţie obligatorie pentru un funcţionar sau demnitar public. Pornind de la rolul Parlamentului într-un stat, integritatea este şi mai importantă în cazul deputaţilor. Or, potrivit Rezoluţiei 1214 (2 000) Adunării Parlamentare a…//...
(0) comentarii
2013-12-11 14:52
Distribuie:

Opt instituții publice ignoră petițiile cetățenilor

Opt instituții publice ignoră petițiile cetățenilor
Managementul defectuos al sistemului de petiţionare denotă existenţa unor lacune organizatorice, instituţionale şi normative în acest domeniu de activitate a APC. Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), în parteneriat cu Transparency  International – Moldova (TI-Moldova), au analizat aplicarea a şapte politici anticorupţie în 20 de Autorităţi Publice Centrale…//...
(0) comentarii
2013-10-04 11:59
Distribuie:

Testarea cu poligraful a integrităţii celor din justiţie va ajuta acest domeniu să devină credibil

Testarea cu poligraful a integrităţii celor din justiţie va ajuta acest domeniu să devină credibil
Cetăţeanul îşi percepe siguranța în funcție de nivelul de încredere pe care îl are faţă de justiţie, justiţia fiind autoritatea-terminus la care apelează pentru a-şi revendica un drept legitim. Încrederea cetăţeanului în justiţie este alimentată de calitatea acesteia, importante fiind: facilitatea în accesare; celeritatea în executare; competenţa, eficienţa şi integritatea…//...
(0) comentarii
2013-09-16 17:17
Distribuie:
 precedenta1 2următoarea

Top demnitari cu probleme

Iacob Stegărescu
Șef al Secției Construcții Telenești
Ilan Șor
Primar al orașului Orhei
Vasile Ozun
Primar al comunei Bogzești
Proiectul „www.moldovacurata.md - platformă on-line la tema integrităţii persoanelor cu funcţii publice” este realizat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova
Copyright © 2013 Moldova Curată. Toate Drepturile rezervate.